Tilaa ilmainen kartoitus!

Tilaa ilmainen kartoituskäynti kohteeseesi alla olevalla lomakkeella.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

13 syyskuu, 2023

Salaojat ja salaojajärjestelmät turvaavat kodin

Maan alle kaivettavat salaojat ja kokonaisuuden kattavat salaojajärjestelmät suojaavat kotisi kosteudelta, pitävät sen perustukset kuivina sekä ennaltaehkäisevät ikäviä kosteus-, home- ja routavaurioita. Oikein toteutettu salaojajärjestelmä sekä pidentää rakennuksen elinikää että mahdollistaa turvallisen asumisen kodissa.

Salaojalla ja salaojituksella tarkoitetaan järjestelmää, joka kuljettaa vettä pois rakennuksen rakenteista. Salaojituksessa maan alle asennetaan reikäinen salaojaputki, johon putkea ympäröivän alueen vesi tihkuu.

Salaojaputket ohjaavat hallitusti ja asianmukaisesti ylimääräisen veden pois tontilta tiettyyn purkupaikkaan. Tämä paikka on usein joko kunnan hulevesijärjestelmä, vesistö tai avo-oja. Jos näitä mahdollisuuksia ei ole, ylimääräinen vesi imeytetään hallitusti tontille.

Tyypillinen salaojajärjestelmä toimii painovoiman avulla. Toisin sanoen salaojajärjestelmää tehtäessä perusmaan pintoja kallistetaan niin, että vesi kulkee painovoimaisesti salaojiin.

Jos rakennus kuitenkin sijaitsee esimerkiksi jyrkällä rinnetontilla tai jos salaojajärjestelmä sijaitsee kunnan hulevesijärjestelmää alempana, voi järjestelmään joutua rakentamaan erillisen pumppaamon.

Miksi salaojitus tehdään?

Maan alla sijaitseva salaojajärjestelmä estää oikein toteutettuna tehokkaasti kosteuden nousun rakenteisiin, ja näin ollen suojaa niin rakennuksen perustuksia, seiniä kuin lattioitakin. Salaojitus ja salaojajärjestelmä ehkäisevät tehokkaasti muun muassa erilaisia home- ja routavaurioita. Jos salaojajärjestelmää ei ole tai se on puutteellinen, siitä voi koitua laajamittaisiakin kosteusongelmia.

Ennen vuotta 1999 salaojat eivät olleet pakollisia, jonka vuoksi tätä ennen rakennetuissa taloissa saattaa ilmetä erilaisia kosteuden aiheuttamia ongelmia. Ongelmat huomataan usein esimerkiksi siitä, että kellariin tulee vettä tai että sokkelissa tai seinärakenteissa on havaittavissa kosteusjälkiä, kuten maalin irtoamista ja kosteita laikkuja. Jos seinärakenteet pääsevät kostumaan, siitä seuraavat kosteus- ja sisäilmaongelmat saattavat olla hyvinkin suuria.

Vaikka salaojitus vanhoista rakennuksista löytyisikin, se ei aina takaa sitä, että se toimii oikein. Putket saattavat esimerkiksi olla väärässä syvyydessä tai ne ovat vuosien saatossa menneet rikki. Varsinkin 1960- ja 1970-luvuilla oli suosittua rakentaa salaojajärjestelmä savi- tai tiiliputkista, jotka rikkoontuvat vuosien saatossa huomattavasti helpommin kuin nykyiset muoviputket. Toinen ongelma voi olla se, että salaojaputket on ympäröity vääränlaisella maa-aineksella, esimerkiksi hiekalla, joka saattaa aiheuttaa tukkeumia putkissa sekä lisätä kosteutta sokkelissa ja seinustalla.

Nykyään salaojaputket ovat pakollisia ja ne asennetaan kiinteistöihin rakennuksen perustusten rakentamisen yhteydessä. Salaojaputket ovat reikäisiä SN8-luokituksen täyttäviä muoviputkia, jotka johtavat ylimääräisen veden ja kosteuden tehokkaasti pois rakennuksen lähistöltä. Salaojaputket ympäröidään maa-aineksilla, josta on poistettu hienojakoinen aines. Näitä ovat esimerkiksi salaojasepeli tai pesty singeli. Oikeaoppisilla maa-aineksilla vältetään putkien tukkeutumista.

Kun salaojajärjestelmä tehdään oikein ja nykyaikaisilla materiaaleilla, sen käyttöikä voi olla useita kymmeniä vuosia.

Miten salaojitus tehdään?

Salaojat sijoitetaan tyypillisesti rakennuksen ulkopuolelle, tarvittaessa myös rakennuksen alle. Salaojaputket asennetaan maan alle vähintään perusmuurianturan alimman tason alapuolelle. Jos rakennus sijaitsee savimaalla, salaojaputkien kuoppaan on asennettava myös suodatinkangas, joka estää saven kohoamisen.

Salaojaputket on suositeltavaa asentaa vähintään puolen metrin syvyyteen, jotta putket eivät esimerkiksi pääse jäätymään talvella. Jos putket joudutaan asentamaan lähelle maanpintaa, ne täytyy eristää pintamaasta esimerkiksi routaeristeellä.

Olennainen osa salaojajärjestelmää ovat myös tarkastuskaivot, jotka asennetaan vähintään rakennuksen jokaiseen nurkkaan. Näiden kaivojen avulla pystytään tarkkailemaan mahdollisia salaojaputkien tukoksia sekä tarvittaessa huoltamaan ja puhdistamaan putket.

Salaojitus on kuitenkin jokaisessa kohteessa hieman erilainen. Finn Ojat Oy toteuttaa salaojituksen ja salaojajärjestelmät huomioiden aina kohteen sekä ympäristön erityispiirteet. Ennen järjestelmän toteuttamista, kartoitamme rakennuksen kunnon ja tarpeet sekä sovimme projektin yksityiskohdista asiakkaan kanssa.

Tilaa ilmainen kartoituskäynti.

Säännöllinen huolto on olennainen osa toimivaa salaojajärjestelmää

Salaojajärjestelmän toimivuus tarkastetaan salaojakaivosta. Tarkastus on suositeltavaa tehdä keväällä lumien sulamisen jälkeen sekä syksyllä syyssateiden aikaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa sulan maan aikana.

Pelkällä silmämääräisellä salaojakaivon tarkastuksella saa hieman osviittaa järjestelmän toimivuudesta. Jos salaojaputket näkyvät vedenpinnan yläpuolella, putket eivät ole tällöin ainakaan täysin tukossa. Jos putket ovat puolestaan vedenpinnan alapuolella, saattaa putkissa olla tukos.

Yksi tapa tarkistaa putkien toimivuus on laskea letkulla vettä ylempään salaojakaivoon. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tämä toimenpide vaatii suhteellisen hyvän vedenpaineen. Jos vesi virtaa normaalisti alempaan kaivoon, putkissa ei ole tukoksia. Toimenpide toistetaan jokaisen salaojakaivon kohdalla erikseen. Jos veden virtauksessa havaitaan ongelmia, on syytä kutsua asiantuntija paikalle huolehtimaan salaojien puhdistuksesta ja huuhtelusta.

Vaikka tarkistuksien yhteydessä ei tukoksia havaittaisikaan, salaojajärjestelmän puhdistus ja huuhtelu on tehtävä 10 vuoden välein.

Jos salaojajärjestelmään kuuluu erillinen pumppaamo, se on tarkastettava vuosittain sekä huollettava vähintään viiden vuoden välein. Myös pumppaamon hälytysjärjestelmä on tarkastettava säännöllisesti.

Finn Ojat Oy toteuttaa ammattitaitoisesti niin sadevesi- kuin salaojajärjestelmätkin rakennuksen ja tontin tarpeiden mukaisesti. Lue lisää palveluistamme tai Tilaa maksuton kartoitus