Tilaa ilmainen kartoitus!

Tilaa ilmainen kartoituskäynti kohteeseesi alla olevalla lomakkeella.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

03 kesäkuu, 2024

Valesokkeli: Riskirakenne vai innovatiivinen perustustapa?

Valesokkeli, tunnetaan myös nimellä piilosokkeli, on perustustapa, jota suosittiin Suomessa 1960-luvulta aina 1990-luvun puoleen väliin saakka. Tämä rakenne on erityisen yleinen omakoti- ja rivitaloissa. Mutta mikä valesokkeli oikeastaan on, ja miksi sen käyttöä on alettu välttää? Tässä kirjoituksessa pureudumme syvällisesti valesokkelin rakenteeseen, sen etuihin ja haittoihin sekä siihen, miksi se on luokiteltu riskirakenteeksi.

Mikä on valesokkeli?

Valesokkeli on erityinen perustustapa, jossa rakennuksen seinän puurakenteet saattavat jäädä jopa maanpinnan alapuolelle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että seinärakenteet ovat alttiina maaperän kosteudelle, mikä lisää merkittävästi riskiä kosteus- ja homevaurioiden syntymiselle. Valesokkelirakenteella pyrittiin aikanaan saavuttamaan lämpöteknisesti hyvä ratkaisu alapohjarakenteisiin, mikä oli erityisen tärkeää kylmässä pohjoisessa ilmastossamme.

Valesokkelin edut

Vaikka valesokkeli on saanut huonoa mainetta, sillä on myös selviä etuja:

 1. Lämpötekninen tehokkuus: Valesokkelilla pyrittiin luomaan tehokkaasti lämpöä eristävä alapohjarakenne, mikä oli tärkeää energiatehokkuuden kannalta.
 2. Esteettömyys: Yksi merkittävä etu oli esteettömyys. Koska valesokkelin ansiosta ulko-ovelle ei tarvittu portaita, se mahdollisti helpomman kulun esimerkiksi lastenvaunujen kanssa tai liikuntarajoitteisille henkilöille.
 3. Rakentamisen helppous: Valesokkelirakenteen rakentaminen oli aikanaan melko yksinkertaista ja nopeaa, mikä vähensi rakennuskustannuksia.

Valesokkelin haitat ja riskit

Valitettavasti valesokkelin haitat ovat osoittautuneet merkittäviksi, minkä vuoksi sen käyttöä on alettu välttää ja se on luokiteltu riskirakenteeksi vuonna 2007:

 1. Kosteusongelmat: Koska valesokkelissa seinän puurakenteet voivat olla maanpinnan alapuolella, ne ovat alttiina maaperän kosteudelle. Tämä voi johtaa rakenteiden kostumiseen ja homevaurioihin.
 2. Homevauriot: Kosteusongelmat johtavat usein homeen muodostumiseen, mikä voi olla terveydelle haitallista ja vaatia kallista korjausta.
 3. Rakenteen heikkeneminen: Puurakenteiden jatkuva kostuminen heikentää niiden lujuutta ajan myötä, mikä voi vaikuttaa koko rakennuksen kestävyyteen.
 4. Korjauskustannukset: Valesokkelirakenteen korjaaminen voi olla hyvin kallista, sillä se saattaa vaatia laajamittaisia purkutöitä ja rakenteiden uusimista. Valesokkelin tunnistaminen ja tarkastus

Jos epäilet, että kotisi perustuksena on valesokkeli, on tärkeää tarkastaa rakenteet säännöllisesti. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 1. Tarkasta seinärakenteet: Tutki seinärakenteet mahdollisten kosteusvaurioiden ja homeen merkkien varalta.
 2. Seuraa sisäilman laatua: Homevauriot voivat vaikuttaa sisäilman laatuun. Jos huomaat epämiellyttäviä hajuja tai oireita, kuten hengitystieoireita, voi olla syytä epäillä homeongelmia.
 3. Käytä asiantuntijaa: Kosteus- ja homevaurioiden tunnistaminen ja korjaaminen vaatii usein asiantuntijan apua. Ammattilainen voi tehdä perusteellisen tarkastuksen ja antaa suosituksia korjaustoimenpiteistä.

Valesokkelin korjaus ja ennaltaehkäisy

Koska valesokkeli on riskirakenne, on tärkeää huolehtia sen kunnosta ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisten ongelmien ehkäisemiseksi tai korjaamiseksi.
Valesokkeli talossa on myös oltava erityisen tarkkana salaojituksen toimivuuden kanssa. Sillä jos hulevedet eivät valu salaojituksen ja sadevesiputkien kautta poispäin rakennuksesta, lisää se merkittävästi riskiä eteenkin talossa, jossa on valesokkeli.

Korjaustoimenpiteet

Valesokkelirakenteen korjaus voi olla monivaiheinen prosessi, joka vaatii ammattilaisen osaamista. Yleisiä korjaustoimenpiteitä ovat:

 1. Rakenteiden uusiminen: Jos puurakenteet ovat vahingoittuneet, ne saatetaan joutua uusimaan kokonaan. Tämä voi vaatia seinien ja lattioiden purkamista.
 2. Kosteudenhallinta: On tärkeää huolehtia siitä, että maaperän kosteus ei pääse rakenteisiin. Tämä tarkoittaa aina esimerkiksi salaojien asentamista tai parantamista sekä maaperän kallistusten korjaamista.
 3. Homeen poisto: Jos rakenteissa on hometta, se on poistettava huolellisesti. Tämä voi vaatia erikoiskemikaaleja ja ammattilaisen tekemää puhdistusta.

Valesokkelin korjaus:

Valesokkeli korjataan kengittämällä

Valesokkelin korjaus on olennainen toimenpide, jos haluat varmistaa talosi rakenteiden kestävyyden ja terveellisyyden. Valesokkelirakenteen korjaaminen tapahtuu ns. kengittämällä. Tämä tarkoittaa, että valesokkelissa maanpinnan alapuolelta lähtevät puurakenteet nostetaan vähintään 30 senttiä maanpinnan yläpuolelle. Seuraavassa ohjeistamme vaihe vaiheelta, miten valesokkeli korjataan turvallisesti ja tehokkaasti.

Työvaiheet valesokkelin kengittämisessä

Seinien avaaminen

Ensimmäinen vaihe valesokkelin korjauksessa on talon seinien avaaminen sisältä käsin tarvittavaan korkeuteen. Tämä mahdollistaa pääsyn puurakenteisiin ja niiden tarkastamisen sekä korjaamisen.

 1. Aloitus: I sisäseinän verhoilu irrotetaan tarvittavalta korkeudelta. Tämä voi sisältää kipsilevyt, paneelit tai muut pintamateriaalit.
 2. Seinärakenteiden paljastaminen: Kaikki seinärakenteen osat, jotka estävät pääsyn alimpiin puurakenteisiin poistetaan.

Kun seinärakenteet on avattu, seuraava vaihe on vaurioituneiden osien poistaminen ja eristeiden vaihtaminen.

 1. Eristeiden poistaminen: Kaikki vanhat eristeet, jotka voivat olla kostuneet tai homehtuneet poistetaan.
 2. Runkotolppien sahaaminen: Jokaisen runkotolpan alaosan pilaantunut osa sahataan pois yksi kerrallaan. Tämä varmistaa, että rakenne pysyy vakaana koko korjauksen ajan.
 3. Alajuoksun poistaminen: Alajuoksu, joka on voinut vaurioitua kosteuden takia poistetaan myös.

Uusien rakenteiden asentaminen
Kun vaurioituneet osat on poistettu, seuraava vaihe on uusien rakenteiden asentaminen, jotta puurakenteet saadaan nostettua maanpinnan yläpuolelle.

 1. Kosteussulun asentaminen: Ennen uusien rakenteiden asennusta, laitetaan laatan päälle kosteussulku estämään kosteuden nousua rakenteisiin.
 2. Metallikengän, harkon tai korokkeen asentaminen: Katkaistun runkotolpan tilalle asennetaan metallikenkä, harkko tai valettu koroke, joka nostaa puurakenteen vähintään 30 senttiä maanpinnan yläpuolelle.
 3. Kiinnitys: Varmistetaan, että uudet rakenteet ovat tukevasti kiinni ja kantavat seinän painon turvallisesti.

Seinärakenteen puhdistus ja eristäminen
Kun uudet rakenteet ovat paikoillaan, on tärkeää puhdistaa ja desinfioida seinärakenne perusteellisesti ennen eristeiden asentamista.

 1. Puhdistus ja desinfiointi: Laatan ja sokkelin pinta puhdistetaan huolellisesti ja se desinfioidaan, jotta mahdolliset homeitiöt ja bakteerit poistuvat.
 2. Eristeiden lisääminen: uudet eristeet lisätään seinärakenteeseen varmistaen, että ne ovat asianmukaisesti asennettu ja tiiviit.

Höyrynsulun asentaminen

Viimeinen vaihe on höyrynsulun asentaminen, joka varmistaa, että rakenteet pysyvät kuivina ja hengittävät oikein.

 1. Höyrynsulun asennus: Höyrynsulku asennetaan tiiviisti niin, että se estää kosteuden pääsyn rakenteisiin. Varmistetaan, että kaikki liitokset ja saumat ovat kunnolla tiivistettyjä.

Seinän sulkeminen ja viimeistely
Kun kaikki rakenteelliset korjaukset ja eristeet ovat paikoillaan, voit sulkea seinän ja viimeistellä pinnan.

 1. Seinän sulkeminen: Seinän verhoilumateriaalit, kuten kipsilevyt tai paneelit, asennetaan takaisin.
 2. Viimeistely: Seinäpinnat viimeistellään maalaamalla tai tapetoimalla ne tarpeen mukaan.

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisy on aina parempi vaihtoehto kuin korjaus. Jos asut talossa, jossa on valesokkeli, kannattaa ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:

 1. Säännöllinen tarkastus: Tarkasta rakenteet säännöllisesti kosteus- ja homevaurioiden varalta.
 2. Kosteudenhallinta: Varmista, että talon ympärillä oleva maaperä on hyvin salaojitettu ja että sadevesi ohjataan pois rakennuksesta.
 3. Ilmanvaihto: Huolehdi siitä, että talon ilmanvaihto toimii tehokkaasti ja estää kosteuden kertymisen sisätiloihin.

Yhteenveto

Valesokkeli, tai piilosokkeli, oli aikanaan suosittu ja innovatiivinen perustustapa, joka tarjosi useita etuja, kuten lämpöteknistä tehokkuutta ja esteettömyyttä. Kuitenkin sen rakenteellinen haavoittuvuus kosteusongelmille on tehnyt siitä riskirakenteen, joka voi johtaa vakaviin kosteus- ja homevaurioihin.

Jos asut talossa, jossa on valesokkeli, on tärkeää olla tietoinen sen riskeistä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ongelmien ehkäisemiseksi tai korjaamiseksi. Säännöllinen tarkastus, tehokas kosteudenhallinta ja ammattilaisten käyttäminen ovat avainasemassa valesokkelin hallinnassa ja kunnossapidossa.

Salaojitus ja sadevesijärjestelmien huolloissa, korjauksessa ja uusimisissa Finn Ojat on ammattilainen ja oikea kumppani teille. Teemme mielellämme teille kartoituksen ja tarjouksen salaojien kunnosta, sekä mahdollisesta korjauksesta tai uusimisesta.

Valesokkelin korjaus on myös tärkeä toimenpide talon rakenteellisen kestävyyden ja terveellisen asumisympäristön varmistamiseksi. Kengittämällä tehtävä korjaus nostaa puurakenteet maanpinnan yläpuolelle, vähentäen kosteusvaurioiden ja homeen riskiä. Finn Ojat Oy tarjoaa asiantuntevaa apua myös valesokkelin korjauksessa varmistaen, että korjaus tehdään ammattimaisesti ja kestävästi.

Jos talossasi on valesokkeli, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jotta voimme auttaa sinua huolehtimaan kotisi rakenteista ja salaojista ja sadevesien toimivuudessa.