Tilaa ilmainen kartoitus!

Tilaa ilmainen kartoituskäynti kohteeseesi alla olevalla lomakkeella.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

13 syyskuu, 2023

Salaojat ja sadevesijärjestelmä ovat eri asioita

Kun puhutaan kodin tai muun rakennuksen vedenhallinnasta, on tärkeää ymmärtää, että salaojajärjestelmä ja sadevesijärjestelmä ovat eri asioita. Ne ovat kaksi erillistä, mutta äärimmäisen tärkeää osaa rakennuksen kokonaisuutta.

Salaojat ja sadevesijärjestelmä toimivat yhdessä mutta erikseen

Sadevesijärjestelmä on juuri niin kuin nimi viittaa – järjestelmä, joka hallitsee sadevettä. Sen päätehtävänä on ohjata sadevettä pois rakennuksen ympäristöstä niin, ettei se aiheuta haittaa tai vaurioita rakennukselle tai toisaalta ylikuormita salaojien toimintaa. Oikein toteutetussa vedenhallintajärjestelmässä sadevesi ohjataankin pois rakennuksesta täysin omia reittejään pitkin.

Salaojajärjestelmä on taas tarkoitettu käsittelemään nimenomaan maaperän kosteutta ja pohjavettä, joka nousee rakennuksen perustaan alakautta. Toisin sanoen, salaojajärjestelmän toimintalogiikka eroaa melkoisesti sadevesijärjestelmän toiminnasta. Täten sitä ei myöskään ole suunniteltu käsittelemään suuria määriä vettä kerralla, ja jos se täyttyy vedestä, sen perustehtävä – pitää rakennus kuivana – vaarantuu.

Miksi näiden kahden järjestelmän tulee olla erillään?

Sadevesijärjestelmästä tulevaa vettä ei missään tapauksessa saa johtaa suoraan salaojajärjestelmään. Jos näin tehdään, seurauksena on usein salaojajärjestelmän “ylikuormittuminen” eli vettä on järjestelmässä liikaa eikä se pääse liikkumaan mihinkään suuntaan. Tällöin riski, että vesi altistaa rakennuksen vaurioille, kasvaa merkittävästi.

Tästä syystä pintavesien pääsyä salaojajärjestelmään ehkäistään kallistamalla maanpintaa talosta poispäin sekä ohjaamalla katolta valuvat vedet erillisten sadevesikaivojen tai pintakourujen avulla tarpeeksi kauas rakennuksesta. Samasta syystä salaojat asennetaan yleensä riittävän syvälle maan alle ja niiden avulla poistetaan ylimääräinen vesi pois syvemmältä maaperästä rakennuksen läheisyydestä.

Kun sadevesi- ja salaojajärjestelmät on tehty oikein, niiden kuljettamat vedet yhdistyvät toisiinsa kauempana rakennuksesta sijaitsevassa peruskaivossa. Kaivosta vedet puolestaan johdetaan esimerkiksi kunnalliseen hulevesijärjestelmään tai avo-ojaan. Molemmat järjestelmät siis huolehtivat vedestä, mutta toimivat erilailla ja periaatteessa myös irrallaan toisistaan.

Finn Ojat Oy toteuttaa ammattitaitoisesti niin sadevesi- kuin salaojajärjestelmätkin rakennuksen ja tontin tarpeiden mukaisesti. Lue lisää palveluistamme tai Tilaa maksuton kartoitus