Tilaa ilmainen kartoitus!

Tilaa ilmainen kartoituskäynti kohteeseesi alla olevalla lomakkeella.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Puutteelliset salaojat sisäilmaongelmien takana

Kosteusongelmat omakotitalon perustuksissa voivat muodostua merkittäväksi haitaksi, mutta meillä on ratkaisu. Finn Ojat tarjoaa maksuttoman salaojakartoituksen, jonka avulla voimme yhdessä varmistaa kotisi terveellisen ja kestävän tulevaisuuden.

Miksi salaojituksen tarkistus on tärkeää:

Toimimaton salaojitus voi johtaa kosteusvaurioihin, lisäten sisäilmahaittojen riskiä ja aiheuttaen terveysongelmia. Allergisesta nuhasta homepölykeuhkoon – oireiden kirjo on laaja. Kosteusvauriot voivat myös vaikuttaa merkittävästi asunnon arvoon, ja on huomioitava, etteivät vakuutusyhtiöt välttämättä korvaa puutteellisesta salaojituksesta johtuvia vahinkoja.

Suositukset asukkaille:

Finn Ojat ja Hengitysliitto suosittelevat omakotitalojen asukkaille salaojien kunnon tarkistamista vähintään kerran vuodessa. Tarkastuskaivoissa veden pinta saa olla korkeintaan alimman salaojaputken alareunassa. Toimivan salaojan merkkejä ovat veden ulostulo seuraavasta tarkastuskaivosta ja oikeanlainen pohjaveden hallinta.

Merkit toimimattomasta salaojituksesta:

  • Kostea maa talon vieressä
  • Vesi seisoo pihassa sateen jälkeen
  • Perustuksen hilseily, värimuutokset ja halkeilu
  • Sisätiloissa kostea kellari tai maakellarimainen ilma

Miksi valita Finn Ojat Oy?

  • Asiantunteva kartoitus vanhojen salaojiesi kunnosta
  • Tiedonanto korjauksen tai kunnostuksen tarpeesta
  • Arvio salaojaremontin hinnasta ja kestosta

Maksuton salaojakartoitus – Avain kosteusongelmien ratkaisuun:

Tilaa maksuton salaojakartoitus Finn Ojilta verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella. Asiantuntijamme ottaa yhteyttä jo seuraavana arkipäivänä sopiaksemme tarkemman ajan kartoitukselle. Älä epäröi – ratkaistaan kosteusongelmat yhdessä ja pidennetään kotisi käyttöikää vuosikymmenillä! Kartoitus ei sido sinua mihinkään – tee ensimmäinen askel kohti terveempää kotia!

Tilaa maksuton salaojakartoitus

Salaojat ja sadevesijärjestelmä ovat eri asioita

Salaojat ja sadevesijärjestelmä toimivat yhdessä mutta erikseen

Sadevesijärjestelmä on juuri niin kuin nimi viittaa – järjestelmä, joka hallitsee sadevettä. Sen päätehtävänä on ohjata sadevettä pois rakennuksen ympäristöstä niin, ettei se aiheuta haittaa tai vaurioita rakennukselle tai toisaalta ylikuormita salaojien toimintaa. Oikein toteutetussa vedenhallintajärjestelmässä sadevesi ohjataankin pois rakennuksesta täysin omia reittejään pitkin.

Salaojajärjestelmä on taas tarkoitettu käsittelemään nimenomaan maaperän kosteutta ja pohjavettä, joka nousee rakennuksen perustaan alakautta. Toisin sanoen, salaojajärjestelmän toimintalogiikka eroaa melkoisesti sadevesijärjestelmän toiminnasta. Täten sitä ei myöskään ole suunniteltu käsittelemään suuria määriä vettä kerralla, ja jos se täyttyy vedestä, sen perustehtävä – pitää rakennus kuivana – vaarantuu.

Miksi näiden kahden järjestelmän tulee olla erillään?

Sadevesijärjestelmästä tulevaa vettä ei missään tapauksessa saa johtaa suoraan salaojajärjestelmään. Jos näin tehdään, seurauksena on usein salaojajärjestelmän “ylikuormittuminen” eli vettä on järjestelmässä liikaa eikä se pääse liikkumaan mihinkään suuntaan. Tällöin riski, että vesi altistaa rakennuksen vaurioille, kasvaa merkittävästi.

Tästä syystä pintavesien pääsyä salaojajärjestelmään ehkäistään kallistamalla maanpintaa talosta poispäin sekä ohjaamalla katolta valuvat vedet erillisten sadevesikaivojen tai pintakourujen avulla tarpeeksi kauas rakennuksesta. Samasta syystä salaojat asennetaan yleensä riittävän syvälle maan alle ja niiden avulla poistetaan ylimääräinen vesi pois syvemmältä maaperästä rakennuksen läheisyydestä.

Kun sadevesi- ja salaojajärjestelmät on tehty oikein, niiden kuljettamat vedet yhdistyvät toisiinsa kauempana rakennuksesta sijaitsevassa peruskaivossa. Kaivosta vedet puolestaan johdetaan esimerkiksi kunnalliseen hulevesijärjestelmään tai avo-ojaan. Molemmat järjestelmät siis huolehtivat vedestä, mutta toimivat erilailla ja periaatteessa myös irrallaan toisistaan.

Finn Ojat Oy toteuttaa ammattitaitoisesti niin sadevesi- kuin salaojajärjestelmätkin rakennuksen ja tontin tarpeiden mukaisesti. Lue lisää palveluistamme tai Tilaa maksuton kartoitus

Salaojat ja salaojajärjestelmät turvaavat kodin

Salaojalla ja salaojituksella tarkoitetaan järjestelmää, joka kuljettaa vettä pois rakennuksen rakenteista. Salaojituksessa maan alle asennetaan reikäinen salaojaputki, johon putkea ympäröivän alueen vesi tihkuu.

Salaojaputket ohjaavat hallitusti ja asianmukaisesti ylimääräisen veden pois tontilta tiettyyn purkupaikkaan. Tämä paikka on usein joko kunnan hulevesijärjestelmä, vesistö tai avo-oja. Jos näitä mahdollisuuksia ei ole, ylimääräinen vesi imeytetään hallitusti tontille.

Tyypillinen salaojajärjestelmä toimii painovoiman avulla. Toisin sanoen salaojajärjestelmää tehtäessä perusmaan pintoja kallistetaan niin, että vesi kulkee painovoimaisesti salaojiin.

Jos rakennus kuitenkin sijaitsee esimerkiksi jyrkällä rinnetontilla tai jos salaojajärjestelmä sijaitsee kunnan hulevesijärjestelmää alempana, voi järjestelmään joutua rakentamaan erillisen pumppaamon.

Miksi salaojitus tehdään?

Maan alla sijaitseva salaojajärjestelmä estää oikein toteutettuna tehokkaasti kosteuden nousun rakenteisiin, ja näin ollen suojaa niin rakennuksen perustuksia, seiniä kuin lattioitakin. Salaojitus ja salaojajärjestelmä ehkäisevät tehokkaasti muun muassa erilaisia home- ja routavaurioita. Jos salaojajärjestelmää ei ole tai se on puutteellinen, siitä voi koitua laajamittaisiakin kosteusongelmia.

Ennen vuotta 1999 salaojat eivät olleet pakollisia, jonka vuoksi tätä ennen rakennetuissa taloissa saattaa ilmetä erilaisia kosteuden aiheuttamia ongelmia. Ongelmat huomataan usein esimerkiksi siitä, että kellariin tulee vettä tai että sokkelissa tai seinärakenteissa on havaittavissa kosteusjälkiä, kuten maalin irtoamista ja kosteita laikkuja. Jos seinärakenteet pääsevät kostumaan, siitä seuraavat kosteus- ja sisäilmaongelmat saattavat olla hyvinkin suuria.

Vaikka salaojitus vanhoista rakennuksista löytyisikin, se ei aina takaa sitä, että se toimii oikein. Putket saattavat esimerkiksi olla väärässä syvyydessä tai ne ovat vuosien saatossa menneet rikki. Varsinkin 1960- ja 1970-luvuilla oli suosittua rakentaa salaojajärjestelmä savi- tai tiiliputkista, jotka rikkoontuvat vuosien saatossa huomattavasti helpommin kuin nykyiset muoviputket. Toinen ongelma voi olla se, että salaojaputket on ympäröity vääränlaisella maa-aineksella, esimerkiksi hiekalla, joka saattaa aiheuttaa tukkeumia putkissa sekä lisätä kosteutta sokkelissa ja seinustalla.

Nykyään salaojaputket ovat pakollisia ja ne asennetaan kiinteistöihin rakennuksen perustusten rakentamisen yhteydessä. Salaojaputket ovat reikäisiä SN8-luokituksen täyttäviä muoviputkia, jotka johtavat ylimääräisen veden ja kosteuden tehokkaasti pois rakennuksen lähistöltä. Salaojaputket ympäröidään maa-aineksilla, josta on poistettu hienojakoinen aines. Näitä ovat esimerkiksi salaojasepeli tai pesty singeli. Oikeaoppisilla maa-aineksilla vältetään putkien tukkeutumista.

Kun salaojajärjestelmä tehdään oikein ja nykyaikaisilla materiaaleilla, sen käyttöikä voi olla useita kymmeniä vuosia.

Miten salaojitus tehdään?

Salaojat sijoitetaan tyypillisesti rakennuksen ulkopuolelle, tarvittaessa myös rakennuksen alle. Salaojaputket asennetaan maan alle vähintään perusmuurianturan alimman tason alapuolelle. Jos rakennus sijaitsee savimaalla, salaojaputkien kuoppaan on asennettava myös suodatinkangas, joka estää saven kohoamisen.

Salaojaputket on suositeltavaa asentaa vähintään puolen metrin syvyyteen, jotta putket eivät esimerkiksi pääse jäätymään talvella. Jos putket joudutaan asentamaan lähelle maanpintaa, ne täytyy eristää pintamaasta esimerkiksi routaeristeellä.

Olennainen osa salaojajärjestelmää ovat myös tarkastuskaivot, jotka asennetaan vähintään rakennuksen jokaiseen nurkkaan. Näiden kaivojen avulla pystytään tarkkailemaan mahdollisia salaojaputkien tukoksia sekä tarvittaessa huoltamaan ja puhdistamaan putket.

Salaojitus on kuitenkin jokaisessa kohteessa hieman erilainen. Finn Ojat Oy toteuttaa salaojituksen ja salaojajärjestelmät huomioiden aina kohteen sekä ympäristön erityispiirteet. Ennen järjestelmän toteuttamista, kartoitamme rakennuksen kunnon ja tarpeet sekä sovimme projektin yksityiskohdista asiakkaan kanssa.

Tilaa ilmainen kartoituskäynti.

Säännöllinen huolto on olennainen osa toimivaa salaojajärjestelmää

Salaojajärjestelmän toimivuus tarkastetaan salaojakaivosta. Tarkastus on suositeltavaa tehdä keväällä lumien sulamisen jälkeen sekä syksyllä syyssateiden aikaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa sulan maan aikana.

Pelkällä silmämääräisellä salaojakaivon tarkastuksella saa hieman osviittaa järjestelmän toimivuudesta. Jos salaojaputket näkyvät vedenpinnan yläpuolella, putket eivät ole tällöin ainakaan täysin tukossa. Jos putket ovat puolestaan vedenpinnan alapuolella, saattaa putkissa olla tukos.

Yksi tapa tarkistaa putkien toimivuus on laskea letkulla vettä ylempään salaojakaivoon. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tämä toimenpide vaatii suhteellisen hyvän vedenpaineen. Jos vesi virtaa normaalisti alempaan kaivoon, putkissa ei ole tukoksia. Toimenpide toistetaan jokaisen salaojakaivon kohdalla erikseen. Jos veden virtauksessa havaitaan ongelmia, on syytä kutsua asiantuntija paikalle huolehtimaan salaojien puhdistuksesta ja huuhtelusta.

Vaikka tarkistuksien yhteydessä ei tukoksia havaittaisikaan, salaojajärjestelmän puhdistus ja huuhtelu on tehtävä 10 vuoden välein.

Jos salaojajärjestelmään kuuluu erillinen pumppaamo, se on tarkastettava vuosittain sekä huollettava vähintään viiden vuoden välein. Myös pumppaamon hälytysjärjestelmä on tarkastettava säännöllisesti.

Finn Ojat Oy toteuttaa ammattitaitoisesti niin sadevesi- kuin salaojajärjestelmätkin rakennuksen ja tontin tarpeiden mukaisesti. Lue lisää palveluistamme tai Tilaa maksuton kartoitus